ملحفه نیم ست

 • -30%

  ملحفه نیم ست نوزادی دو تکه طرح برگ رنگ گلبهی

  ملحفه نیم ست نوزادی دو تکه طرح برگ رنگ گلبهی
  • یک عدد روانداز 110 *160
  • یک روبالشی ساده 30*40
  • جنس پارچه 100% پنبه
  65,000تومان 45,500تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح مارگاریت رنگ فیروزه ای

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح مارگاریت رنگ فیروزه ای
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ رنگ زرد

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه با رنگ زرد عرض 90 نساجی بروجردجنس پارچه               پارچه 100% پنبه بروجردابعاد بسته بندی          31.5 × 38 × 5نوع بسته بندی                 PVC

  126,000تومان 88,200تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح آبتین رنگ آبی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح آبتین رنگ آبی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح آبتین رنگ طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح آبتین رنگ طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح آکوا رنگ قهوه ای آجری

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح آکوا رنگ قهوه ای آجری
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح اطلس رنگ آبی کاربنی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه با رنگ زرد عرض 90 نساجی بروجردجنس پارچه               پارچه 100% پنبه بروجردابعاد بسته بندی          31.5 × 38 × 5نوع بسته بندی                 PVC

  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ آبی نارنجی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح پاین رنگ آبی نارنجی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ سبز گلبهی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح پاین رنگ سبز گلبهی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ گلبهی سرمه ای

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح پاین رنگ نارنجی گلبهی سرمه ای
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین کرم نارنجی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح پاین کرم نارنجی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح دیبا رنگ صورتی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح دیبا رنگ صورتی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح دیبا رنگ گلبهی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح دیبا رنگ گلبهی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ سبز

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ سبز
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ سرمه ای

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ سرمه ای
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ کرم

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ کرم
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح فیروزه رنگ سبز نارنجی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح فیروزه رنگ سبز نارنجی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح فیروزه رنگ فیروزه ای طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه طرح فیروزه رنگ فیروزه ای طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح فیروزه طوسی سبز

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه طرح فیروزه طوسی سبز
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح کلیشاد رنگ زمینه سبز تیره گل آبی سرخابی

  ملحفه۔نیم ست۔یک نفره 90-2 تکه۔کلیشاد۔رنگ (زمینه سبز تیره گل آبی سرخابی) 
  132,000تومان 92,400تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح مارگاریت رنگ زرد

  نیم ست ملحفه کشدوز یک نفره دو تکه عرض 90 طرح مارگاریت رنگ زرد
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
     
  132,000تومان 92,400تومان