ملحفه نیم ست

 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۶۰ ساده رنگ مرجانی زنده

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 160 ساده رنگ مرجانی زنده
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (۱۶۰×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×160 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
    
  165,000تومان 115,500تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۶۰ طرح ترمه رنگ کرم

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 160 طرح ترمه رنگ کرم
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (۱۶۰×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×160 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
    
  179,000تومان 125,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ ساده رنگ زرد

  ملحفه۔نیم ست۔دو نفره 180-3 تکه۔ساده 95۔زرد 
  185,000تومان 129,500تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح آیریس طوسی قرمز

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح آیریس طوسی قرمز
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح اطلس رنگ طوسی

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح اطلس رنگ یاسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح پاین رنگ طوسی صورتی

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح پاین رنگ طوسی صورتی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح پاین رنگ کرم نارنجی

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح پاین رنگ کرم نارنجی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح ترمه رنگ کرم

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح ترمه رنگ کرم
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
    
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح مارگاریت رنگ شیری

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح مارگاریت رنگ شیری
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح مارگاریت رنگ فیروزه ای

  ملحفه نیم ست دو نفره سه تکه عرض 180 طرح مارگاریت رنگ فیروزه ای
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (180×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • دو عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×180 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  189,000تومان 132,300تومان
 • -30%

  نیم ست ملحفه کشدوز دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ رنگ گلبهی

  نیم ست ملحفه کشدوز دو نفره سه تکه ساده نساجی بروجرد با ابعاد (180*200)+30
  185,000تومان 129,500تومان
 • -30%

  نیم ست ملحفه کشدوز دو نفره سه تکه عرض ۱۸۰ طرح آکوا رنگ قهوه ای آجری

  نیم ست ملحفه کشدوز دو نفره سه تکه طرح اکوا  رنگ گلبهی-قهوه ای نساجی بروجرد با ابعاد (180*200)+30
  189,000تومان 132,300تومان