ملحفه نیم ست

 • -40%

  ملحفه نیم ست نوزادی دو تکه طرح برگ رنگ گلبهی

  ملحفه نیم ست نوزادی دو تکه طرح برگ رنگ گلبهی
  • یک عدد روانداز 110 *160
  • یک روبالشی ساده 30*40
  • جنس پارچه 100% پنبه
  65,000تومان 39,000تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه طرح فیروزه رنگ فیروزه ای طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه طرح فیروزه رنگ فیروزه ای طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه طرح فیروزه طوسی سبز

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه طرح فیروزه طوسی سبز
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ رنگ زرد

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه با رنگ زرد عرض 90 نساجی بروجردجنس پارچه               پارچه 100% پنبه بروجردابعاد بسته بندی          31.5 × 38 × 5نوع بسته بندی                 PVC

  126,000تومان 75,600تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ ساده رنگ طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 ساده رنگ طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  126,000تومان 75,600تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ ساده رنگ مرجانی زنده

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 ساده رنگ مرجانی زنده
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  126,000تومان 75,600تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح آبتین رنگ آبی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح آبتین رنگ آبی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح آبتین رنگ طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح آبتین رنگ طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح آکوا رنگ قهوه ای آجری

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح آکوا رنگ قهوه ای آجری
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح اطلس رنگ آبی کاربنی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه با رنگ زرد عرض 90 نساجی بروجردجنس پارچه               پارچه 100% پنبه بروجردابعاد بسته بندی          31.5 × 38 × 5نوع بسته بندی                 PVC

  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ سبز گلبهی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح پاین رنگ سبز گلبهی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ سرمه ای

  ملحفه۔نیم ست۔یک نفره 90-2 تکه۔پاین۔رنگ سرمه ای نساجی بروجرد
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی31.5 × 38 × 5
  نوع بسته بندیPVC
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ کرم

  ملحفه۔نیم ست۔یک نفره 90-2 تکه۔پاین۔رنگ کرم نساجی بروجرد
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی31.5 × 38 × 5
  نوع بسته بندیPVC
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ نارنجی گلبهی سرمه ای

  ملحفه۔نیم ست۔یک نفره 90-2 تکه۔پاین۔رنگ نارنجی گلبهی نساجی بروجرد
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی31.5 × 38 × 5
  نوع بسته بندیPVC
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح دیبا رنگ صورتی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح دیبا رنگ صورتی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%
  ملحفه۔نیم-ست۔یک-نفره-90-2-تکه۔دیبا۔رنگ-1۔ (کالای خواب نساجی بروجرد)

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح دیبا رنگ گلبهی

  ملحفه۔نیم ست۔یک نفره 90-2 تکه۔دیبا۔رنگ صورتی 
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ سبز

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ سبز
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ سرمه ای

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ سرمه ای
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ طوسی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ طوسی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح شکوفه رنگ کرم

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح شکوفه رنگ کرم
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح فیروزه رنگ سبز نارنجی

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض 90 طرح فیروزه رنگ سبز نارنجی
  • یک عدد کشدوز به ابعاد (90×۲۰۰)+30 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 5× 38×31
  • جنس پارچه 100% پنبه
   
  132,000تومان 79,200تومان
 • -40%

  ملحفه نیم ست یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح کلیشاد رنگ زمینه سبز تیره گل آبی سرخابی

  ملحفه۔نیم ست۔یک نفره 90-2 تکه۔کلیشاد۔رنگ (زمینه سبز تیره گل آبی سرخابی) 
  132,000تومان 79,200تومان