• -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح اطلس رنگ آبی کاربنی

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض 90 طرح اطلس رنگ آبی کاربنی
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*۲۰۰ سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت به ابعاد ۹۰*۲۰۰
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح اطلس رنگ یاسی

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض 90 طرح اطلس رنگ یاسی
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*۲۰۰ سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  • مناسب برای تخت به ابعاد ۹۰*۲۰۰
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ کرم

  لحاف۔ست بزرگسال۔یک نفره 90-2 تکه۔پاین رنگ کرم
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی25 × 48 ×69
  نوع بسته بندیساک طلقی
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح ریما رنگ سبز

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض 90 طرح ریما رنگ سبز
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی20 × 48 ×69
  نوع بسته بندیساک طلقی
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح گلوریا رنگ سبز طوسی

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض 90 طرح گلوریا رنگ سبز طوسی
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*220 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح گلوریا رنگ نارنجی طوسی

  ست لحاف بزرگسال یک نفره دو تکه عرض 90 طرح گلوریا رنگ نارنجی طوسی
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*220 سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ کرم

  ست لحاف دو نفره 4 تکه طرح وکتور رنگ سبز-ابی نساجی بروجرد
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی25 × 48 ×69
  نوع بسته بندیساک طلقی
  449,000تومان 269,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ کرم سرمه ای

  ست لحاف بزرگسال۔یک نفره 90-3 تکه۔پاین۔رنگ کرم سرمه ای
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی25 × 48 ×69
  نوع بسته بندیساک طلقی
  449,000تومان 269,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ گلبهی سرمه ای

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض 90 طرح پاین رنگ گلبهی سرمه ای
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*۲۰۰ سانتی متر
  • یک عدد کش دوز به ابعاد ۹۰*۲۰۰ سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  449,000تومان 269,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض ۹۰ طرح گلوریا رنگ سبز طوسی

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض 90 طرح گوریا رنگ سبز طوسی
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*۲۰۰ سانتی متر
  • یک عدد کش دوز به ابعاد ۹۰*۲۰۰ سانتی متر
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  449,000تومان 269,400تومان
 • -40%

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض ۹۰ طرح نونا رنگ گلبهی

  ست لحاف بزرگسال یک نفره سه تکه عرض 90 طرح نونا رنگ گلبهی
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد ۲۰ × ۴۸ ×۶۹
  • یک عدد لحاف به ابعاد ۱۶۰*۲۰۰ سانتی متر
  •  یک عدد کشدوز  به ابعاد (90*200)+30
  • یک عدد روبالشی (70×50) سانتی متر
  449,000تومان 269,400تومان
 • -40%

  ست لحاف یک نفره ۴ تکه طرح وکتور سبز آبی

  ست لحاف دو نفره 4 تکه طرح وکتور رنگ سبز-ابی نساجی بروجرد
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی25 × 48 ×69
  نوع بسته بندیساک طلقی
  472,000تومان 283,200تومان
 • -40%

  ست لحاف یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح وکتور گلبهی سرمه ای

  لحاف یک نفره دو تکه عرض 90 طرح وکتور گلبهی سرمه ای
  • یک عدد لحاف دو نفره به ابعاد 160*۲۲۰
  • یک عدد روبالشی
  • مناسب برای تخت 200×90 سانتی متر
  • بسته بندی شده در یک ساک طلقی به ابعاد 69× 48×20
  • الیاف پلی استر ویرژین
  • جنس پارچه 100% پنبه
  339,000تومان 203,400تومان
 • -40%

  لحاف ست بزرگسال یک نفره دو تکه عرض ۹۰ طرح پاین رنگ گلبهی سرمه ای

  لحاف۔ست بزرگسال۔یک نفره 90-2 تکه۔پاین۔رنگ نارنجی گلبهی
  جنس پارچهپارچه 100% پنبه بروجرد
  جنس الیاف داخلیالیاف پلی استر هالو ویرژین
  ابعاد بسته بندی25 × 48 ×69
  نوع بسته بندیساک طلقی
  339,000تومان 203,400تومان