کالای آشپزخانه

 • -40%

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ بنفش

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ بنفش
  • یک عدد پیشبند آشپزخانه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا بدون رنگ دهی
  • نوع بسته بندی PVC
  37,000تومان 22,200تومان
 • -40%

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ صورتی

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ صورتی
  • یک عدد پیشبند آشپزخانه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا بدون رنگ دهی
  • نوع بسته بندی PVC
  37,000تومان 22,200تومان
 • -40%

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ قرمز

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ قرمز
  • یک عدد پیشبند آشپزخانه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا بدون رنگ دهی
  • نوع بسته بندی PVC
  37,000تومان 22,200تومان
 • -40%

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ نارنجی

  پیشبند آشپزخانه طرح اقلیما رنگ نارنجی
  • یک عدد پیشبند آشپزخانه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا بدون رنگ دهی
  • نوع بسته بندی PVC
  37,000تومان 22,200تومان
 • -40%

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک
  • یک عدد دستکش فر دو تکه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا
  • مقاوم در برابر حرارت
  38,000تومان 22,800تومان
 • -40%

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک رنگ قرمز

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک رنگ قرمز
  • یک عدد دستکش فر دو تکه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا
  • مقاوم در برابر حرارت
  38,000تومان 22,800تومان
 • -40%

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک رنگ کرم

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک رنگ کرم
  • یک عدد دستکش فر دو تکه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا
  • مقاوم در برابر حرارت
  38,000تومان 22,800تومان
 • -40%

  دستکش فر دو تکه طرح شیراک صورتی

  دستکش فر طرح شیراک صورتی
  • یک عدد دستکش فر دو تکه
  • سایز : آزاد
  • جنس : پارچه پنبه ای مخصوص منسوجات آشپزخانه بروجرد با دوام و زیبا
  • مقاوم در برابر حرارت
  38,000تومان 22,800تومان
 • -40%

  دستمال آشپزخانه دو تکه طرح فنجان

  دستمال آشپزخانه دو تکه طرح فنجان
  • دو عدد دستمال آشپزخانه به ابعاد :۴۵*۶۵
  • جنس پارچه : الیاف مخصوص آشپزخانه بروجرد
  31,000تومان 18,600تومان
 • -40%

  دستمال آشپزخانه دو تکه طرح گل

  دستمال آشپزخانه دو تکه طرح گل
  • دو عدد دستمال آشپزخانه به ابعاد :۴۵*۶۵
  • جنس پارچه : الیاف مخصوص آشپزخانه بروجرد
  31,000تومان 18,600تومان
 • -40%

  دستمال آشپزخانه دو تکه طرح لیمو

  دستمال آشپزخانه دو تکه طرح لیمو
  • دو عدد دستمال آشپزخانه به ابعاد :۴۵*۶۵
  • جنس پارچه : الیاف مخصوص آشپزخانه بروجرد
  31,000تومان 18,600تومان